Forbrugslån til pensionister

Hvad er muligheden egentlig for at finde forbrugslån til pensionister? Det kan du blive klogere på her, hvor vi giver dig overblik over muligheden for at låne penge som pensionist. Samtidig ser vi på nærmere på, hvad du kan forvente at få udbetalt i pension.

Lån penge som pensionist

Er du nået folkepensionsalderen, så vil du som minimum modtage denne. Her skal du være mellem 65 og 68 år, afhængig af, hvornår du er født. Samtidig skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark. Som enlig vil du som udgangspunkt modtage 12.462 kr om måneden før skat, mens du som gift vil modtage 9.199 kr. Disse beløb kan være lavere, hvis du har andre indtægtskilder såsom lønindtægt, indtægt fra egen virksomhed eller dagpenge.

Mulighederne for forbrugslån til pensionister kan være lidt begrænsede i forhold til almindelige lønmodtagere. Det skyldes, at nogle online banker har krav til, at du skal kunne dokumentere et fast arbejde eller en indtægt. Her er en række af dine bedre muligheder online:

Nogle vil acceptere pensionen som en indtægt, og derved vil denne mulighed stadig holdes åben. Ved de større lånebeløb skal man hos fx Santander Consumer Bank kunne præsentere en årsindkomst over et vist beløb. Dette krav vil du som senior højst sandsynlig ikke kunne indfri, og derved vil dine muligheder være begrænsede for at optage større forbrugslån til pensionister.

Gode muligheder ved små lånebeløb

Ved mange af de mindre udbydere har du gode muligheder for at søge om forbrugslån til pensionister. Her findes nemlig mildere krav eller slet ingen krav til økonomien. Hos nogle kan du søge om helt op til 50.000 kr uden at skulle dokumentere indtægt i form af lønsedler ellers årsopgørelse. Så skal du blot låne mellem 5.000 – 10.000 kr, så har du masser af muligheder foran dig.

PensionisterDer er også mulighed for at blive godkendt til de større beløb, men det kræver, at du undersøger markedet mere grundigt. Du kan med fordel bruge oversigterne her på hjemmesiden til at danne dig et overblik og sammenligne.

Hvad får du i pension?

Der findes forskellige former for pension, og derfor kan ens økonomi som pensionist også se meget forskellig ud. Generelt kan man inddele det danske pensionssystem i tre dele eller tre steder, du kan modtage pengene fra. Nogle vil modtage fra én, andre fra to og nogle fra alle tre kilder. Det afhænger af dit arbejdsliv, før du blev pensionist.

  • De lovbaserede pensioner: Dette er dem som det offentlige står for. Det gælder fx folke- og førtidspension, men også ordninger som ATP Livslang Pension, som næsten alle er omfattet af. Alle vil kunne modtage disse, når de når folkepensionsalderen eller hvis de kvalificerer sig til førtidspension.
  • Arbejdsmarkedspensioner: Her er der tale om dem, der oprettes som led i dit ansættelsesforhold. Det vil sige, at din arbejdsgiver sørger for, at noget af din løn bliver indbetalt på en pensionsopsparing. Dette eksisterer for langt de fleste lønmodtagere.
  • Individuelle ordninger: Dette er ordninger, som du selv har oprettet. Det kan både være gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut. Det er langt fra alle, som har sørget for en sådan ordning selv, og størrelsen af puljen vil også variere i høj grad.